Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan

Liczba artykułów: 37
Wpływ strumieni konwekcyjnych na rozkład powietrza w wentylacji wyporowej Nr 12/2007 Str. 33
» Zobacz streszczenie
Wentylacja indywidualna – kaprys użytkowników czy uzasadniona ekonomicznie oszczędność Nr 2/2008 Str. 32
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie materiałów przemiany fazowej w klimatyzacji Nr 4/2008 Str. 41
» Zobacz streszczenie
Oddziaływanie człowieka na środowisko w pomieszczeniach Nr 5/2008 Str. 40
» Zobacz streszczenie
Obliczanie strumienia objętości powietrza w budynkach wyposażonych w wentylację Nr 6/2008 Str. 35
» Zobacz streszczenie
Numeryczne modele człowieka stosowane w symulacjach układów wentylacji i klimatyzacji Nr 9/2008 Str. 31
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie strumieni wspomagających w celu usuwania zadymionego powietrza Nr 11/08 Str. 32
» Zobacz streszczenie
Wybrane aspekty dotyczące strumieni konwekcyjnych kształtujących się nad człowiekiem Nr 12/08 Str. 33
» Zobacz streszczenie
Komfort cieplny w budynkach użyteczności publicznej – stan prawny a rzeczywistość – Nr 2/2009 Str. 39
» Zobacz streszczenie
Ocena działania wentylacji indywidualnej przy zastosowaniu manekina termicznego Nr 4/2009 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Wpływ odzieży na wymianę ciepła między człowiekiem a otoczeniem Nr 1/2010 Str. 27
» Zobacz streszczenie
Ocena przepływu powietrza z nawiewnika wentylacji indywidualnej za pomocą termowizji Nr 2/2010 Str. 28
» Zobacz streszczenie
Zmiana temperatury skóry jako parametr określający komfort cieplny człowieka Nr 3/2010 Str. 107
» Zobacz streszczenie
Wpływ procesu oddychania na kształtowanie środowiska dookoła człowieka Nr 5/2010 Str. 182
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie termografii w modelowaniu wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem Nr 6/2010 Str. 221
» Zobacz streszczenie
Stosowanie manekinów termicznych do symulacji wpływu człowieka na środowisko cieplne w pomieszczeniach Nr 10/2010 Str. 388
» Zobacz streszczenie
Ocena średniej temperatury skóry człowieka za pomocą termografii Nr 11/2011 Str. 481
» Zobacz streszczenie
Izolacyjność cieplna odzieży stosowanej w okresie zimowym przez kobiety i mężczyzn Nr 12/2011 Str. 525
» Zobacz streszczenie
Wpływ indywidualnych cech ludzi na modelowanie wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem. Nr 3/2012 Str. 122
» Zobacz streszczenie
Metody oceny wpływu stosowania wentylacji indywidualnej na odczucia człowieka Nr 11/2012 Str. 506
» Zobacz streszczenie
Nowa generacja manekinów termicznych Nr 12/2012 Str. 552
» Zobacz streszczenie
Wpływ rodzaju manekina termicznego na pomiar izolacyjności cieplnej odzieży Nr 2/44/2013 Str. 79
» Zobacz streszczenie
Wpływ procesu oddychania na kształtowanie się strumieni konwekcyjnych nad ludźmi Nr 8/44/2013 Str. 337
» Zobacz streszczenie
Odczuwanie środowiska wewnętrznego przez użytkowników pomieszczeń biurowych – wyniki badań pilotażowych Nr 11/44/2013 Str. 479
» Zobacz streszczenie
Komfort cieplny w szpitalnych salach operacyjnych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych Nr 9/45/2014 Str. 352
» Zobacz streszczenie
Wpływ zastosowania deflektora w skrzynce rozprężnej na charakterystykę strumienia powie-trza dostarczanego przez nawiewnik perforowany Nr 10/45/2014 Str. 394
» Zobacz streszczenie
Odczucia cieplne chirurgów i personelu medycznego podczas prowadzenia operacji – wstępne wyniki badań ankietowych Nr 11/45/2014 Str. 440
» Zobacz streszczenie
Środowisko wewnętrzne szpitalnych sal chorych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych Nr 5/47/2016 Str. 180
» Zobacz streszczenie
Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część I. Nr 8/48/2017 Str. 335
» Zobacz streszczenie
Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część II Nr 9/48/2017 Str. 386
» Zobacz streszczenie
Diagnoza warunków środowiska wewnętrznego w polskich szpitalach. Nr 12/48/2017 Str. 517
» Zobacz streszczenie
REHVA Annual Meeting Nr 5/49/2018 Str. III okł.
» Zobacz streszczenie
Przegląd wymagań normatywnych dotyczących komfortu cieplnego chirurgów i personelu medycznego w salach operacyjnych Nr 3/52/21 Str. 22
» Zobacz streszczenie
Badanie wpływu elementów środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych na komfort pracy chirurgów i personelu medycznego Nr 6/52/21 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Smart Readiness Indicator – wskaźnik gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci Nr 7-8/52/21 Str. 49
Warunki środowiska wewnętrznego według normy PN-EN 16798-1:2019-06. Nr 9/52/21 Str. 23
» Zobacz streszczenie
Wybrane informacje o projekcie normy europejskiej dotyczącej wentylacji w szpitalach Nr 11/52/21 Str. 11
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.