Autor: prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

Liczba artykułów: 7
Strategia rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych w warunkach konkurencji. Nr 10/2001 Str. 3
Opłacalność stosowania układu gazowo-parowego w energetyce cieplnej. Nr 12/2001 Str. 3
Planowanie energetyczne na poziomie gminy w Polsce Nr 2/2002 Str. 6
» Zobacz streszczenie
Perspektywy rozwoju ciepłownictwa w Polsce z wykorzystaniem technologii kogeneracyjnych Nr 2/2012 Str. 47
» Zobacz streszczenie
Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej Nr 9/49/2018 Str. 343
» Zobacz streszczenie
Efektywność przewodowego transportu paliw gazowych. Część 1. Nr 8/50/2019 Str. 300
» Zobacz streszczenie
Efektywność przewodowego transportu paliw gazowych. Część 2. The Effectiveness of the Gaseous Fuels Pipeline Transport. Part 2 Nr 9/50/2019 Str. 323
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.