Autor: dr inż Piotr Ziętek

Liczba artykułów: 4
Stream of Air from Axial Fan of JetFan Type Nr 6/2011 Str. 273
» See summary
Visualization of the Ventilation Airflows using Nr 7/44/2013 Str. 291
» See summary
Nowe Stanowisko dydaktyczne w Laboratorium Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Nr 12/48/2017 Str. 525
Simulation Analysis of the Exploitation Impact of the Hot Water Heater with the Heat Pump on the Indoor Conditions and Heating Cost Nr 7/50/2019 Str. 261
» See summary
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.