Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż Piotr Michalak

Liczba artykułów: 15
Analiza zużycia energii przez budynek szkolny po termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pierwsze doświadczenie eksploatacyjne Nr 6/2006 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Analiza finansowania inwestycji termomodernizacyjnych za pomocą kredytów bankowych Nr 7-8/2006 Str. 32
» Zobacz streszczenie
Przebieg rocznego zużycia energii przez budynek szkolny z kotłownią z pompą ciepła Nr 10/2006 Str. 21
» Zobacz streszczenie
Propozycja systemu sterowania i nadzoru dla hybrydowego systemu grzewczego z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi Nr 03/2007 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Wpływ temperatury otoczenia na zużycie energii do ogrzewania budynku szkolnego Nr 06/2007 Str. 26
» Zobacz streszczenie
Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej Nr 3/2008 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej. Obliczenia. Cz. II Nr 4/2008 Str. 21
» Zobacz streszczenie
Energy Certificate of a School Building. Calculations and Selected Problems Nr 3/2009 Str. 14
» Zobacz streszczenie
System opomiarowania hybrydowego węzła cieplnego wykorzystującego odnawialne źródła energii. Koncepcja, projekt i wybrane rezultaty badań Nr 12/2009 Str. 13
» Zobacz streszczenie
Sezonowa zmienność promieniowania słonecznego i prędkości wiatru w aspekcie ich wykorzystania na potrzeby grzewcze w budynku jednorodzinnym Nr 9/2010 Str. 306
» Zobacz streszczenie
Ocena sprawności energetycznej instalacji solarnej budynku szkolnego na podstawie danych z typowego roku meteorologicznego Nr 1/2011 Str. 28
» Zobacz streszczenie
Obliczeniowe i rzeczywiste zużycie ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Nr 4/2011 Str. 153
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie pompy ciepła w energooszczędnym budynku z aktywnymi stropami Nr 7/48/2017 Str. 292
» Zobacz streszczenie
Wpływ błędów w normie PN-EN ISO 52010-1 na wyniki obliczeń natężenia promieniowania słonecznego Nr 7/50/2019 Str. 253
» Zobacz streszczenie
Projekt modernizacji budynku jednorodzinnego pod kątem wykorzystania zysków słonecznych Nr 11/51/20 Str. 16
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.