Autor: prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk

Liczba artykułów: 26
Badania eksperymentalne ciepła właściwego betonu komórkowego metodą DSC Nr 1/2000 Str. 26
Badania eksperymentalne ciepła właściwego skały piaskowca Nr 2/2000 Str. 11
Wybrane problemy związane ze zjawiskiem redukcji przewodności cieplnej w ośrodkach o dużej grubości optycznej. Część I. Analiza lokalnych składowych gęstości strumienia ciepła Nr 4/2000 Str. 8
Wybrane problemy związane ze zjawiskiem redukcji przewodności cieplnej w ośrodkach o dużej grubości optycznej. Część II Nr 5/2000 Str. 9
Wybrane problemy związane ze zjawiskiem redukcji przewodności cieplnej w osrodkach o dużej grubości optycznej. Część III. Nr 4/2001 Str. 3
Badania przewodności cieplnej powłoki elewacyjnej ocieplajacej ""interior"" firmy Thermo-Shield (USA). Nr 5/2001 Str. 40
Badania eksperymentalne porowatości oraz zjawiska redukcji przewodności cieplnej w wybranym betonie komórkowym Nr 2/2002 Str. 13
» See summary
Badania eksperymentalne zależności przewodności cieplnej od temperatury materiału magnetycznego Nr 6/2003 Str. 15
» See summary
Określanie współczynnika ekstynkcji pianek izolacyjnych z tworzyw sztucznych w aparacie płytowym z ochronną płytą cieplną . Część 1. Opis metody Nr 2/2006 Str. 15
» See summary
Określanie współczynnika ekstynkcji pianek izolacyjnych z tworzyw sztucznych w aparacie płytowym z ochronną płytą cieplną. Część 2. Implementacja metody Nr 3/2006 Str. 11
» See summary
Określanie współczynnika ekstynkcji pianek izolacyjnych z tworzyw sztucznych w aparacie płytowym z ochronną płytą cieplną Nr 4/2006 Str. 8
Określanie parametrów termofizycznych materiałów izolacyjnych metodą cieplnego wymuszenia impulsywnego Nr 12/2006 Str. 9
» See summary
Measurements and Calculations of Thermal Conductivity of Non-ventilated Air Layers Nr 7-8/2008 Str. 55
» See summary
Experimental Investigations of Radiative - Conductive Heat Transfer in Dotted Sty-rofoam. Part 1. Examination of Solid Samples Nr 3/2009 Str. 20
» See summary
Experimental Investigations of Radiative-Conductive Heat Transfer in Dotted Styrofoam. Part 2. Tests of Samples Decomposed in Layers Nr 7-8/2009 Str. 27
» See summary
Identification of Thermo-Physical Parameters of Solids by Using Continuous Heating Method Nr 1/2010 Str. 10
» See summary
Experimental Study on Thermal Conductivity and Compressive Strength of Polystyrene-Polyurethane Foams Nr 4/2011 Str. 141
» See summary
Experimental Investigations of Radiative-Conductive Heat Transfer in Graphite Styrofoam. Part 1. Investigations of Solid Samples Nr 2/44/2013 Str. 59
» See summary
Experimental Investigations of Radiative-Conductive Heat Transfer in Graphite Styrofoam. Part 1I. Investigations of samples folded from layers Nr 3/44/2013 Str. 101
» See summary
Experimental Investigations of Thickness effect curve in Polystyrene foam (Styrofoam) Nr 12/44/2013 Str. 509
» See summary
Experimental Investigations of Surface Temperature of Styrofoam Boards Heated by the Quartz Lamp Nr 1/46/2015 Str. 14
» See summary
Experimental investigations of surface temperature of Styrofoam boards which were exposed to the solar radiation Nr 2/46/2015 Str. 53
» See summary
Numerical calculation of thermal strains of Styrofoam boards Nr 3/46/2015 Str. 87
» See summary
Applying of Dynamic Mechanical Analysis for Testing of Epoxy Resins Used in Aviation Technology Nr 9/48/2017 Str. 365
» See summary
Experimental Investigations of Radiative-Conductive Heat Transfer in Aerogel Insulation Blanket Nr 7/50/2019 Str. 257
» See summary
Investigations of Thermal Conductivity of the Aerogel Blanket Porogel Medium Space-Loft in the Temperature Range to About 200?C Nr 10/50/19 Str. 380
» See summary
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.