Autor: dr hab. inż Paweł Obstawski

Liczba artykułów: 15
Wydajność hybrydowego systemu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w warunkach eksploatacyjnych Nr 2/2006 Str. 3
» See summary
Procedura testowania pionowego wymiennika gruntowego w warunkach eksploata- cyjnych Nr 4/2006 Str. 18
» See summary
Badania eksploatacyjne pionowego wymiennika gruntowego Nr 7-8/2006 Str. 37
» See summary
Performance of Large-Scale Solar Heating Systems in View of Operational Examina-tions Nr 1/2008 Str. 15
» See summary
Performance of Large-Scale Solar Heating Systems in View of Operational Examina-tions Nr 3/2008 Str. 21
» See summary
Frequency Analysis of Variability of Solar Radiation Intensity as Determinant of Ther-mal Status in Solar Collectors Nr 12/08 Str. 20
» See summary
Wpływ wydatku pompy cyrkulacyjnej jako determinant rozkładu temperatury na płaszczyźnie absorbera Nr 7-8/2011 Str. 293
» See summary
Impact of Circulation Pump Performance on Efficiency of Solar Segment Nr 11/2011 Str. 470
» See summary
Influence of Operating Parameters on Dynamic Properties of Heat Exchanger in Counter-Current Mode Nr 5/2012 Str. 188
» See summary
Wpływ wydajności pompy cyrkulacyjnej na charakterystykę sprawności kolektora słoneczne-go typu heat pipe Nr 7/46/2015 Str. 256
» See summary
Analysis of Dynamic Properties of Heat Exchange Process in Condenser of Heat Pump Nr 2/47/2016 Str. 61
» See summary
Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 2. Models Based on Air Temperature Data Nr 2/48/2017 Str. 59
» See summary
Mahmooda-Hubbarda w warunkach klimatu Warszawy-Ursynów. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 3. Calibration and Evaluation of Mahmood-Hubbard Model for Climate Conditions of Warsaw-Ursynów Nr 3/48/2017 Str. 101
» See summary
Comparison Analysis of Work of Flat and Vacuum Solar Collectors Nr 10/49/2018 Str. 390
» See summary
Application LBX Software for Monitoring and Control Distributed Heating and Cooling Systems Nr 12/49/2018 Str. 494
» See summary
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.