Autor: dr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski

Liczba artykułów: 17
Symulacja procesu przepływu ciepła między pomieszczeniami o zróżnicowanej temperaturze Nr 4/2003 Str. 15
Warunki techniczne do określania jakości cieplnej lokali, jako element systemu podziału kosztów indywidualnych ogrzewania Nr 7/2003 Str. 13
» Zobacz streszczenie
Wpływ przenikania ciepła między pomieszczeniami o zróżnicowanej temperaturze wewnętrznej, na błąd wskazań podzielników kosztów ogrzewania Nr 2/2004 Str. 11
» Zobacz streszczenie
System indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania z wykorzystaniem podzielników w warunkach przewymiarowanych grzejników Nr 6/2004 Str. 13
» Zobacz streszczenie
Odzysk ciepła od pionów grzewczych, jako element systemu rozliczania kosztów ogrzewania ? nakaz czy zalecenie? Nr 9/2004 Str. 19
» Zobacz streszczenie
Elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania w warunkach polskiego budownictwa wielorodzinnego Nr 3/2005 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Metody podziału indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w świetle znowelizowanego Prawa energetycznego Nr 12/2005 Str. 24
Ciepło emitowane przez nieizolowane piony grzewcze w budynku wielorodzinnym Nr 4/2006 Str. 22
» Zobacz streszczenie
Optymalna metoda wyznaczania współczynników wyrównawczych dla indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynku wielolokalowym Nr 9/2011 Str. 346
» Zobacz streszczenie
Czy temperatura wewnętrzna lokalu może być kryterium podziału kosztów ogrzewania? Nr 2/2012 Str. 69
» Zobacz streszczenie
Testy poprawności rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników elektronicznych Nr 9/45/2014 Str. 347
» Zobacz streszczenie
Jak rozliczać indywidualne koszty ogrzewania lokali w budynkach wololokalowych Nr 10/46/2015 Str. 400
» Zobacz streszczenie
Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów Nr 1/48/2017 Str. 16
» Zobacz streszczenie
Metoda wyznaczania ilości ciepła wymienianego przez sąsiednie lokale w budynku wielorodzinnym Nr 3/49/2018 Str. 95
» Zobacz streszczenie
Analityczno-pomiarowy sposób obliczania zużycia energii na potrzeby ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Nr 5/49/2018 Str. 171
» Zobacz streszczenie
Analiza zależności wskazań podzielników kosztów ogrzewania montowanych na grzejnikach od zużycia ciepła Nr 3/50/2019 Str. 97
» Zobacz streszczenie
Ocena poprawności rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych na podstawie zarejestrowanego zużycia Nr 5/50/2019 Str. 182
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.