Autor: prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

Liczba artykułów: 26
Katedra Ciepłownictwa
Politechniki Białostockiej
Metoda określenia strat mocy cieplnej przy projektowaniu instalacji ogrzewania podłogowego. Część I ? Straty mocy przez stropy międzykondygnacyjne Nr 1/2003 Str. 17
» See summary
Metoda określenia strat mocy cieplnej przy projektowaniu instalacji ogrzewania podłogowego. Część I ? Straty mocy cieplnej przez stropy położone na gruncie Nr 2/2003 Str. 14
» See summary
Opis systemu grzewczo-wentylacyjnego z podłogowym rozprowadzaniem powietrza w budownictwie jednorodzinnym Nr 5/2005 Str. 34
» See summary
System grzewczo-wentylacyjny z podłogowym rozdziałem powietrza. Część I - Wyniki badań Nr 6/2005 Str. 33
» See summary
System grzewczo-wentylacyjny z podłogowym rozdziałem powietrza. Część II Nr 7-8/2005 Str. 42
Koncepcja wymienników ciepła skonstruowanych z wykorzystaniem właściwości brył zwanych nieskończonymi wielościanami foremnymi Nr 4/2006 Str. 3
» See summary
Projektowanie sond gruntowych Nr 9/2007 Str. 26
» See summary
Technical Insulation Design Nr 12/2009 Str. 24
» See summary
Virtual Simulation Laboratory of Flow and Thermal Processes Occurring in Heated Rooms and Thermal Systems Nr 1/2010 Str. 22
» See summary
Influence of Intensive Night Cooling on Thermal Environment in Multifamily Building Nr 6/2010 Str. 216
» See summary
Application of Micro Fluxes Used for Intensification of Heat Exchange Nr 6/2011 Str. 238
» See summary
Comparative Analysis of Selected Chillers - a Case Study Nr 12/2011 Str. 527
» See summary
Assessment of Potential Applicability of Ground Air Heat Exchanger (GAHE) in Bialystok Technical University Nr 8/2012 Str. 323
» See summary
Determining of Air Temperature in Unheated Areas Nr 1/44/2013 Str. 15
» See summary
The Concept of a Bioenergy Village Nr 8/44/2013 Str. 315
» See summary
Comparison of Thermal Performance Between Classical Flat Plate and Evacuated Tubular Solar Collectors Nr 2/45/2014 Str. 54
» See summary
Sound Pressure Measurement in the Surrounding Area of the Wind Park Nr 4/45/2014 Str. 123
» See summary
All-Ceramic Solar Collectors Nr 8/452014 Str. 296
» See summary
The Optimal Tilt Angle of Solar Collectors and Photovoltaic Panels Nr 9/45/2014 Str. 335
» See summary
Optymalny kąt nachylenia kolektorów słonecznych na terenie Polski. Nr 4/46/2015 Str. 138
» See summary
Research of the Heat Losses in Solar Pipes and the Verification of Results Nr 8/46/2015 Str. 310
» See summary
The Optimum Spacing of Solar Collector Arrays Nr 1/47/2016 Str. 8
» See summary
An Analysis of Issues Related to Snow Cover and Hoarfrost on Solar Panels Nr 5/47/2016 Str. 171
» See summary
Experimental Testing of the Wall Heating System Integrated into Dry Construction Panel Nr 9/47/2016 Str. 358
» See summary
Energy Balance of Incineration Plant for Municipal Solid Waste in Bialystok Nr 12/48/2017 Str. 491
» See summary
Wykorzystanie ciepła odpadowego do ograniczenia strat ciepła dachów pneumatycznych stosowanych w biogazowniach Nr 5/49/2018 Str. 167
» See summary

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.