Autor: dr inż. Mieczysław Dzierzgowski

Liczba artykułów: 10
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej
Zastosowanie żródeł odnawialnych z zasobnikami ciepła w systemach ciepłowniczych. Nr 1/2002 Str. 7
» Zobacz streszczenie
Nowy system rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów Nr 6/2002 Str. 13
» Zobacz streszczenie
Rozliczanie indywidualnych kosztów ogrzewania z uwzględnieniem przepływów ciepła miedzy mieszkaniami. Część I Nr 3/2003 Str. 5
» Zobacz streszczenie
Rozliczanie indywidualnych kosztów ogrzewania z uwzględnieniem przepływów ciepła między mieszkaniami (dokończenie z 3/2003) Nr 4/2003 Str. 12
Wpływ użytkowania mieszkań przy różnej temperaturze powietrza wewnętrznego, na warunki pracy instalacji c.o. oraz rozliczanie kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Nr 7-8/2004 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Wpływ kryterium rozliczania na wielkość indywidualnych kosztów ogrzewania w Wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Nr 7-8/2004 Str. 28
» Zobacz streszczenie
Wpływ energooszczędnych zachowań mieszkańców na warunki pracy instalacji c.o. w budynkach wielorodzinnych o zwiększonej izolacyjności cieplnej przegród wewnętrznych Nr 9/2006 Str. 28
» Zobacz streszczenie
Racjonalna regulacja ilościowo-jakościowa w istniejących miejskich systemach ciepłoniczych w warunkach ograniczania zużycia ciepła przez odbiorców Nr 7-8/2007 Str. 14
Ochrona Cieplna Budynków Nr 6/2011 Str. 245
» Zobacz streszczenie
Nowe europejskie wytyczne dotyczące projektowania i oceny węzłów ciepłowniczych oraz ich wpływ na dobór i warunki pracy wymienników ciepła na potrzeby ogrzewania Nr 12/47/2016 Str. 494
» Zobacz streszczenie

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.