Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Michał Strzeszewski

Liczba artykułów: 114
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej
Dopuszczalna temperatura powierzchni podłogi Nr 2/2002 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Wstępna ocena ogrzewań wodnych w układzie rozdzielaczowym Nr 7-8/2002 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Charakterystyka ogrzewań niskotemperaturowych Nr 12/2002 Str. 2
» Zobacz streszczenie
Analiza wymiany ciepła w przypadku pojedynczego przewodu wodnego w stropie. Część I Nr 4/2003 Str. 8
Analiza wymiany ciepła w przypadku pojedynczego przewodu wodnego w stropie (dokończenie z 4/2003) Nr 5/2003 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Grzejniki ścienne. Przegląd konstrukcji Nr 8/2003 Str. 2
» Zobacz streszczenie
Modelowanie obiektów krzywoliniowych przy użyciu elementów prostokątnych w metodzie bilansów elementarnych Nr 10/2003 Str. 21
Oszacowanie możliwej redukcji zapotrzebowania na ciepło do wentylacji, w wyniku zastosowania ogrzewań niskotemperaturowych Nr 11/2003 Str. 23
Porównanie instalacji c.o. w układzie rozdzielaczowym i trójnikowym na przykładzie budynku jednorodzinnego Nr 11/2004 Str. 10
» Zobacz streszczenie
Analiza wymiany ciepła w przypadku zastosowania warstwy o wysokiej przewo- dności cieplnej nad przewodami centralnego ogrzewania w podłodze Nr 9/2005 Str. 23
» Zobacz streszczenie
Nowe funkcje programu Audytor C.O. w wersji 3.5 Nr 6/2006 Str. 30
» Zobacz streszczenie
Norma PN-EN 12831. Nowe podejście do obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków Nr 10/2006 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Wartości temperatury stosowane w obliczeniach obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków wg PN-EN 12831 Nr 12/2006 Str. 19
» Zobacz streszczenie
Obliczanie projektowej straty ciepła przez przenikanie wg PN-EN 12831 Nr 01/2007 Str. 31
» Zobacz streszczenie
Przykłady obliczania projektowej straty ciepła przez przenikanie wg PN-EN 12831 Nr 02/2007 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Uproszczona metoda obliczania projektowej straty ciepła do gruntu wg PN-EN 12831 Nr 04/2007 Str. 16
» Zobacz streszczenie
Przykłady obliczania projektowej straty ciepła do gruntu wg PN-EN 12831 Nr 05/2007 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Obliczanie projektowej wentylacyjnej straty ciepła w przypadku instalacji wentylacyjnej wg PN-EN 12831 Nr 7-8/2007 Str. 51
Współczynniki redukcji temperatury w metodyce obliczania obciążenia cieplnego wg PN–EN 12831 Nr 9/2007 Str. 19
» Zobacz streszczenie
Thermal Power Surplus Required as Compensation for Heating Impairment Conse-quences According to PN–EN 12831 Standard Nr 12/2007 Str. 14
» Zobacz streszczenie
Nadwyżka mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutków osłabienia ogrze – Nr 12/2007 Str. 14
Współpraca ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego na przykładzie budynku dwufunkcyjnego Nr 12/2007 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Cooperation of Floor and Convective Heating Systems in Double–Function Building Taken as an Example Nr 12/2007 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Obliczanie obciążenia cieplnego wysokich pomieszczeń wg PN–EN 12831 Nr 1/2008 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Uproszczona metoda obliczania obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków wg PN-EN 12831 Nr 2/2008 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Ekstrapolacja wymagań normy PN-EN 1264 dotyczących izolacji grzejników podłogowych do warunków polskich Nr 4/2008 Str. 29
» Zobacz streszczenie
Analiza porównawcza systemów rozprowadzania przewodów w instalacji c.o. Nr 5/2008 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE Nr 9/2008 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Wspomagane komputerowo obliczanie obciążenia cieplnego budynków wg normy PN-EN 12831 - Poradnik Projektanta Nr 11/08 Str. 28
Technika warstw w programie Audytor C.O. Nr 12/08 Str. 40
Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych Nr 2/2009 Str. 32
» Zobacz streszczenie
Wspomagane komputerowo sporządzanie świadectw energetycznych Nr 7-8/2009 Str. 49
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego Nr 11/2009 Str. 21
Projektuj i certyfikuj Nr 1/2010 Str. 25
Nowe funkcje programu Audytor OZC 4.6 Pro Nr 2/2010 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Świadectwo energetyczne dla własnego budynku Nr 3/2010 Str. 110
» Zobacz streszczenie
Wspomagane komputerowo sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków wyposażonych w instalację chłodzenia Nr 4/2010 Str. 149
» Zobacz streszczenie
Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych (Aktualizacja) Nr 5/2010 Str. 186
Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię wg normy PN-EN ISO 13790:2009 Nr 6/2010 Str. 229
Parametryzacja danych w programie Audytor OZC Nr 7-8/2010 Str. 283
Szybki dobór grzejników Nr 9/2010 Str. 328
Dziedziczenie danych w programie Audytor OZC Nr 11/2010 Str. 429
Wymiary przegród budowlanych w programie Audytor OZC Nr 12/2010 Str. 478
Kurs programu Audytor OZC (1). Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ściany Nr 2/2011 Str. 82
Kurs programu Audytor OZC (2). Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ściany zewnętrznej Nr 3/2011 Str. 119
Kurs programu Audytor OZC (3). Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród z warstwami powietrznymi Nr 4/2011 Str. 161
Audytor OZC 3D 5.0.Nowe funkcje programu Nr 6/2011 Str. 277
Kurs programu Audytor OZC (4). Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród z warstwami powietrznymi Nr 7-8/2011 Str. 325
Kurs programu Audytor OZC (5). Analiza kondensacji powierzchniowej Nr 9/2011 Str. 379
Kurs programu Audytor OZC (6). Analiza kondensacji międzywarstwowej Nr 10/2011 Str. 431
Kurs programu Audytor OZC (7). Podłoga na gruncie Nr 11/2011 Str. 484
Kurs programu Audytor OZC (8) Podłoga w piwnicy Nr 12/2011 Str. 534
Kurs programu Audytor OZC (9) Ściana przyległa do gruntu Nr 1/2012 Str. 42
Nowe funkcje programu Audytor C.O. w wersji 3.8 Nr 2/2012 Str. 91
Kurs programu Audytor OZC (10). Obciążenie cieplne pomieszczenia Nr 3/2012 Str. 126
Kurs programu Audytor OZC (11) Parametry obliczeń obciążenia cieplnego Nr 4/2012 Str. 171
Kurs programu Audytor OZC (12) Obciążenie cieplne budynku (1) Nr 5/2012 Str. 217
Kurs programu Audytor OZC (14). Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła według Warunków Technicznych WT2008 Nr 7/2012 Str. 306
Audytor OZC basic 5.0. Nowa wersja programu Nr 8/2012 Str. 351
Kurs programu Audytor OZC (15). Świadectwo energetyczne (1) Nr 9/2012 Str. 398-400
Kurs programu Audytor OZC (16). Świadectwo energetyczne (2) - Nr 10/2012 Str. 463
Kurs programu Audytor OZC (18). Harmonogramy pracy ogrzewania i chłodzenia Nr 12/2012 Str. 554
Kurs programu Audytor OZC (19). Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło Nr 1/44/2013 Str. 42
Kurs programu Audytor OZC (20). Obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropu Nr 2/44/2013 Str. 82
Kurs programu Audytor OZC (21).Obliczanie wewnętrznej pojemności cieplnej budynku Nr 3/44/2013 Str. 130
Program Audytor SDG 2.0. Szybki dobór grzejników Nr 4/44/2013 Str. 173
Program Audytor OZC 5.0 Pro. Nowa wersja programu Nr 5/44/2013 Str. 215
Program Audytor SDG 2.0. Przykłady doboru grzejników (1). Dobór grzejników konwekcyjnych w domu jednorodzinnym Nr 6/44/2013 Str. 255
Program Audytor SDG 2.0. Przykłady doboru grzejników (2). Dobór grzejników podłogowych i konwekcyjnych w domu jednorodzinnym Nr 7/44/2013 Str. 300
Audytor OZC 5.1 Pro. Nowa wersja programu Nr 8/44/2013 Str. 346
Audytor OZC 6.0 Pro. Tworzenie graficznych modeli budynków Nr 10/44/2013 Str. 446
Przykłady obliczania współczynnika przenikania ciepła okien Nr 11/44/2013 Str. 486
Kurs programu Audytor OZC (22). Graficzny modelu budynku (1) Nr 12/44/2013 Str. 530
Kurs programu Audytor OZC (23). Graficzny modelu budynku (2) Nr 1/45/2014 Str. 32
Kurs programu Audytor OZC (27). Graficzny model budynku (6) Nr 6/45/2014 Str. 237
Program Audytor EKO 1.0. Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna rozwiązań technicznych i architektonicznych budynku Nr 7/45/2014 Str. 275
Kurs programu Audytor EKO 1.0. Przykład przeprowadzenia wspomaganej komputerowo analizy ekonomicznej i ekologicznej systemów zaopatrzenia budynku w energię i ciepło Nr 8/452014 Str. 322
» Zobacz streszczenie
Wymagana izolacyjność podłogi na gruncie w budynkach produkcyjnych Nr 9/45/2014 Str. 363
» Zobacz streszczenie
Kontekst przegrody budowlanej Nr 10/45/2014 Str. 403
Kurs programu OZC. Ocena charakterystyki energetycznej budynku według metodyki 2014 Nr 11/45/2014 Str. 443
Kurs programy OZC.6.5. Implementacja nowej metodyki oceny charakterystyki energetycznej budynku Nr 12/45/2014 Str. 491
AUDYTOR OZC. Poziomy w modelu budynku w programie OZC Nr 1/46/2015 Str. 37
Audytor OZC 6.5 Pro. Sporządzanie charakterystyki budynku podlegającego przebudowie Nr 2/46/2015 Str. 74
Kurs programu Audytor OZC (28). Tworzenie modelu ścian budynku na podstawie zaimplementowanego rzutu architektonicznego Nr 3/46/2015 Str. 122
Kurs programu Audytor C.O. Wprowadzenie do projektowania instalacji centraklnego ogrzewania na rzutach Nr 4/46/2015 Str. 159
Kurs programu Audytor OZC (29). Tworzenie modelu ścian budynku bez importu rzutu architektonicznego Nr 5/46/2015 Str. 199
Kurs programu Audytor C.O. 4.0. Nowa koncepcja projektowania instalacji c.o. Nr 6/46/2015 Str. 240
Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych (3) Nr 7/46/2015 Str. 276
» Zobacz streszczenie
Audytor OZC 6.6 Pro. Implementacja nowej metodyki określania charakterystyki energetycznej budynku Nr 8/46/2015 Str. 323
Audytor c.o. 4.0. Dane domyślne w programie w projekcie instalacji centralnego ogrzewania Nr 10/46/2015 Str. 406
Audytor C.O. 4.0. Import podkładów budowlanych Nr 11/46/2015 Str. 442
Kurs programu Audytor OZC (30). Sklejanie zeskanowanych fragmentów rzutów kondygnacji Nr 12/46/2015 Str. 490
Kurs programu Audytor OZC 6.7 Pro. Nowe elementy obliczeń cieplnych budynków Nr 1/47/2016 Str. 30
Audytor C.O. 4.1. Rozwój nowej koncepcji komputerowo wspomaganego projektowania instalacji c.o Nr 2/47/2016 Str. 76
Kurs programu Audytor OZC i C.O. Tryby rysowania w programach Audytor OZC i Audytor C.O. Nr 3/47/2016 Str. 121
Kurs pogramu Audytor C.O. Szybkie wprowadzanie grzejników do projektu w programie Audytor C.O Nr 4/47/2016 Str. 163
Kurs programu Audytor C.O. - Automatyczne tworzenie trzeciego wymiaru w projekcie instalacji c.o Nr 5/47/2016 Str. 207
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej ze słabo wentylowaną warstwą powietrza Nr 6/47/2016 Str. 241
» Zobacz streszczenie
Struktura budynku w programie Audytor OZC Nr 8/47/2016 Str. 335
Kurs programu Audytor C.O. Trójwymiarowa wizualizacja instalacji centralnego ogrzewania Nr 9/47/2016 Str. 382
Kurs programu Audytor C.O. Wstępne obliczenia ogrzewania podłogowego Nr 10/47/206 Str. 435
Audytor OZC 6.8 Pro. Nowe możliwości programu Nr 2/48/2017 Str. 86
Audytor OZC 6.9 Pro. Import modelu budynku z programu Revit 2016, 2017 Nr 6/48/2017 Str. 258
Norma PN-EN 12831-1:2017-08. Kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków. Nr 11/48/2017 Str. 478
» Zobacz streszczenie
Audytor C.O. 6.0 Pro. Import podkładów budowlanych z programu Autodesk® Revit®─ Nr 1/49/2018 Str. 37
Obliczenia cieplne dachów o odwróconej konstrukcji w kontekście przepisów techniczno-budowlanych Nr 3/49/2018 Str. 118
» Zobacz streszczenie
Audytor SET. Integracja oprogramowania do projektowania instalacji sanitarnych Nr 5/50/2019 Str. 194
Zalecenia dotyczące eksportu modeli budynków do plików gbXML w programie Autodesk® Revit® na potrzeby obliczeń cieplnych budynków Nr 9/50/2019 Str. 340
» Zobacz streszczenie
Oprogramowanie z serii Audytor. Nowy moduł importu i eksportu rysunków w formacie DWG Nr 11/50/19 Str. 431
» Zobacz streszczenie
Audytor SET 7.1. Automatyczne tworzenie rysunku aksonometrycznego instalacji Nr 1/51/20 Str. 23
Audytor SET 7.2. Nowy moduł grafiki dwuwymiarowej oraz rozbudowane narzędzia projektowania ogrzewania podłogowego Nr 10/51/20 Str. 28
Audytor SET 7.2a. Dalsze rozszerzenie projektowania ogrzewania podłogowego oraz import plików PDF Nr 1/52/21 Str. 31
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie BIM w projektowaniu instalacji ogrzewczych w oprogramowaniu z serii Audytor. Nr 3/52/21 Str. 15
» Zobacz streszczenie
Etykiety w programie Audytor SET Nr 4/52/21 Str. 28
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.