Autor: prof. dr hab. inż. Marian Rosiński

Liczba artykułów: 14
Wpływ parametrów termodynamicznych na efektywność cieplną i elektryczną elektrociepłowni z turbinami gazowymi i parowo-gazowymi Nr 1/2000 Str. 8
Aspekty modernizacji lokalnych kotłowni przy zastosowaniu paliw kopalnych Nr 3/2002 Str. 11
Procedura badawcza instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z użyciem elektronicznego mikromanometru MRK z sondą Prandtla Nr 9/2002 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Wpływ źródeł ciepła małej i średniej mocy na kształtowanie naturalnego środowiska przyrodniczego Nr 11/2003 Str. 2
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie układów do odzyskiwania ciepła w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w aspekcie ekonomicznym Nr 3/2004 Str. 20
Analiza kosztów zużycia ciepła na ogrzewanie i wentylację budynków jednorodzi- nnych w zależności od zastosowania źródła ciepła i rodzaju paliwa Nr 3/2005 Str. 23
» Zobacz streszczenie
Problematyka wykorzystania frakcji glicerynowej jako paliwa w ciepłownictwie Nr 1/2006 Str. 9
» Zobacz streszczenie
Ocena techniczna i ekonomiczna wybranych układów do odzyskiwania ciepła z powietrza wentylacyjnego Nr 7-8/2006 Str. 47
» Zobacz streszczenie
Nieizotermiczne strumienie powietrza wentylacyjnego w obiektach sportowo - widowiskowych Nr 02/2007 Str. 35
» Zobacz streszczenie
Aspekt ekonomiczny zastosowania odzyskiwania ciepła w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i budynkach jednorodzinnych Nr 12/08 Str. 17
» Zobacz streszczenie
Badania stabilności termodynamicznej podczas akumulowania ciepła w wosku pszczelim Nr 12/2011 Str. 510
» Zobacz streszczenie
Wymuszenia cieplne i hydrauliczne stosowane w procesach regulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego Nr 6/2012 Str. 234
» Zobacz streszczenie
Badania eksperymentalne niektórych parametrów termodynamicznych materiałów magazynujących ciepło PCM za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC Nr 9/45/2014 Str. 345
» Zobacz streszczenie
Ocena możliwości zastosowania różnych metod badawczych do określenia stabilności termodynamicznej wybranych materiałów PCM z grupy hydratów o niskiej temperaturze przemiany fazowej Nr 5/48/2017 Str. 187
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.