Autor: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga

Liczba artykułów: 13
Statystyczna charakterystyka termoizolacyjności wybranych przegród zewnętrznych budynków szkolnych Nr 5/2005 Str. 22
» Zobacz streszczenie
Współpraca układów skojarzonych zasilających systemy ciepłownicze z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej Nr 11/2006 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Badania szczelności i ubytków wody sieciowej w systemach ciepłowniczych Nr 11/2006 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Magazynowanie energii a układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Nr 01/2007 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło i moc w systemach ciepłowniczych, a rozwój układów kogeneracyjnych Nr 10/2007 Str. 34
» Zobacz streszczenie
Prognozowanie zapotrzebowania na moc cieplną w systemach ciepłowniczych Nr 11/08 Str. 11
» Zobacz streszczenie
Kontrolne pomiary przepływów przenośnym przepływomierzem ultradźwiękowym Nr 12/2010 Str. 439
» Zobacz streszczenie
Prognoza zapotrzebowania na ciepło a potencjał budowy nowych źródeł kogeneracyjnych w systemach ciepłowniczych Nr 1/2011 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Projekt strategii rozwoju kogeneracji w Polsce Nr 10/2011 Str. 383
» Zobacz streszczenie
Badanie szczelności systemów ciepłowniczych Nr 12/44/2013 Str. 499
» Zobacz streszczenie
Nowoczesne materiały termoizolacyjne – problemy pomiarowe Nr 8/46/2015 Str. 294
» Zobacz streszczenie
Konferencja ciepłownicza w Seulu Nr 12/47/2016 Str. 509
» Zobacz streszczenie
Zapotrzebowanie na energię szpitali i basenów w Polsce Nr 4/50/2019 Str. 123
» Zobacz streszczenie

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.