Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Jerzy Sowa

Liczba artykułów: 11
Określenie zastępczych charakterystyk przepływu powietrza przez mieszkania, potrzebne do obliczeń wentylacji naturalnej. Nr 1/2001 Str. 25
Wentylacja a jakość powietrza w budynkach szkolnych Nr 3/2002 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Problemy określania całosezonowego zapotrzebowania na energię do celów wentylacji i klimatyzacji Nr 5/2004 Str. 10
Określanie oszczędności energetycznych związanych ze stosowaniem systemów wentylacji typu DCV Nr 12/2005 Str. 33
Kontrolowanie jakości powietrza wewnętrznego z wykorzystaniem wentylacji okresowej Nr 5/2006 Str. 30
» Zobacz streszczenie
Certyfikacja jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej – utopia czy konieczność ? Nr 7-8/2009 Str. 55
Wpływ roślin na jakość powietrza w pomieszczeniach Nr 10/2009 Str. 48
» Zobacz streszczenie
XII Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego Nr 12/44/2013 Str. 535
Określanie charakterystyk przepływowych roślinnych filtrów aktywnych biologicznie Nr 3/50/2019 Str. 111
» Zobacz streszczenie
Kształtowanie środowiska w budynkach użyteczności publicznej ‒ czy możemy poprawić naturę? Nr 11/50/19 Str. 412
» Zobacz streszczenie
Pandemia COVID-19 podkreśla rolę badań nad jakością powietrza wewnętrznego ‒ Nr 12/52/21 Str. 31
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.