Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Autor: dr inż. Dariusz Czekalski

Liczba artykułów: 20
Norma badawcza cieczowych kolektorów słonecznych. Testy własności cieplnych Nr 2/2000 Str. 13
Norma badawcza cieczowych kolektorów słonecznych Nr 5/2000 Str. 11
Norma badawcza słonecznych systemów przygotowania ciepłej wody. Analiza testów w warunkach sztucznych Nr 4/2001 Str. 22
Norma badawcza słonecznych systemów przygotowania ciepłej wody. Analiza testów w warunkach naturalnych. Nr 5/2001 Str. 34
Eksploatacyjne aspekty dynamiki nagrzewania w instalacji słonecznej Nr 4/2002 Str. 12
» Zobacz streszczenie
Ocena wpływu harmonogramu rozbioru ciepłej wody na przebieg pracy instalacji słonecznej Nr 7-8/2002 Str. 37
» Zobacz streszczenie
Badania doskonałości energetycznej obiegu termodynamicznego sprężarkowych pomp ciepła Nr 12/2003 Str. 4
Wydajność hybrydowego systemu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w warunkach eksploatacyjnych Nr 2/2006 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Procedura testowania pionowego wymiennika gruntowego w warunkach eksploata- cyjnych Nr 4/2006 Str. 18
» Zobacz streszczenie
Badania eksploatacyjne pionowego wymiennika gruntowego Nr 7-8/2006 Str. 37
» Zobacz streszczenie
Wydajność słonecznych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych w świetle Nr 1/2008 Str. 15
Wydajność słonecznych systemów ogrzewczych wielkoskalowych w świetle badań eksploatacyjnych Nr 3/2008 Str. 21
» Zobacz streszczenie
Analiza częstotliwościowa zmienności natężenia promieniowania słonecznego jako determi-nanta stanów termicznych w kolektorach słonecznych Nr 12/08 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Wpływ wydajności pompy cyrkulacyjnej na sprawność segmentu słonecznego Nr 11/2011 Str. 470
» Zobacz streszczenie
Wpływ zachmurzenia okołosłonecznego na szczytowe wartości natężenia promieniowania słonecznego Nr 7/46/2015 Str. 252
» Zobacz streszczenie
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu Nr 1/48/2017 Str. 24
» Zobacz streszczenie
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 2. Modele oparte na pomiarze temperatury powietrza Nr 2/48/2017 Str. 59
» Zobacz streszczenie
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 3. Nr 3/48/2017 Str. 101
» Zobacz streszczenie
Zastosowanie biblioteki PCL Coder do implementacji zaawansowanych algorytmów regulacji w hybrydowych systemach energetycznych Nr 6/49/2018 Str. 211
» Zobacz streszczenie
Badanie efektywności sprężarkowej pompy ciepła pracującej w trybie regulacji jakościowej i ilościowej w zależności od stopnia modulacji mocy grzewczej. Nr 11/51/20 Str. 3
» Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.