Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 4/53/22

Rozbieżności między obliczeniowym i zmierzonym zużyciem energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej na przykładzie budynków jednorodzinnych. Str. 3 » Zobacz streszczenieinż. Jakub Brzeziński
dr inż. Karol Bandurski
dr inż. Katarzyna Ratajczak
dr inż. Łukasz Amanowicz
Analiza warunków cieplno-wilgotnościowych w Data Center Str. 15 » Zobacz streszczeniedr inż. Agnieszka Palmowska
dr inż. Damian Borys
mgr inż. Marzena Mróz Gdawiec
Energetyczno-ekonomiczna analiza instalacji ogrzewania budynku wyposażonej w sprężarkową pompę ciepła. Cz. 2 ‒ Opis instalacji budynku i wyniki badań Str. 19 » Zobacz streszczenieinż. Małgorzata Wizor
prof. dr hab. inż. Janusz Zmywaczyk
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje Przedsięwzięcie „Wentylacja dla szkół i domów” Str. 22 » Zobacz streszczeniedr inż. Mariusz Skwarczyński
Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19 na przykładzie instalacji wentylacji pomieszczenia użyteczności publicznej Str. 27 » Zobacz streszczeniedr inż. Sylwia Sczęśniak
mgr inż. Weronika Baraniecka
Wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego w analizie jakości powietrza Str. 36 » Zobacz streszczeniedr inż. Maciej Dobrzański
Ocena wpływu zniszczenia przez pożar instalacji wewnętrznych prowadzonych w garażu podziemnym na funkcjonowanie całego budynku Str. 42 » Zobacz streszczeniemgr inż. Bernardetta Ryba
dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
Podsumowanie konferencji naukowo-technicznej ‒ klimatyzacja obiektów szpitalnych Str. 48
inż. Dominika Ćwiklińska
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.