Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 12/52/21

 Czytelnikom, Autorom, Reklamodawcom,

i Współpracownikom

naszego czasopisma 

- ciepłych, rodzinnych, pełnych miłości

Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności

w roku 2022 życzy Redakcja

 

 

 

Wywiad z prof. dr hab. inż. Robertem Sekretem redaktorem tematycznym naszego czasopisma Str. 3
Magazynowanie chłodu z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej woda-lód. Str. 5 » Zobacz streszczeniemgr inż. Przemysław Starzec
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
Różnica między obliczeniowym i pomiarowym wykorzystaniem energii do ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Str. 12 » Zobacz streszczeniedr inż. Karol Bandurski
dr inż. Katarzyna Ratajczak
dr inż. Łukasz Amanowicz
Fakty i mity dotyczące rur preizolowanych stosowanych w ciepłownictwie – Część I Str. 17 » Zobacz streszczeniemgr inż. Ireneusz Iwko
mgr inż. Ewa Kręcielewska
Jakość mikrobiologiczna powietrza wewnętrznego miejskiej pływalni. Str. 26 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Anna Gotkowska Płachta
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 11/2021 r. Str. 30
XVIII Konferencja Techniczna Organizator: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie Patronat Medialny: COW/INSTAL Str. 31
dr inż. Marian Rubik
Pandemia COVID-19 podkreśla rolę badań nad jakością powietrza wewnętrznego ‒ Str. 31 » Zobacz streszczeniedr inż. Jerzy Sowa
dr inż. Maciej Mijakowski
Energia z odpadów komunalnych ogrzewa Białystok Str. 36 » Zobacz streszczenie Zbigniew Gołębiewski
XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Ener-gooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” Str. 40 » Zobacz streszczeniedr inż. Adam Ujma
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.