Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 10/52/21

Gaz, Woda i Technika Sanitarna ma 100 lat! 100 lat w służbie polskiej techniki sanitarnej i gazownictwa
Quo vadis – polskie ciepłownictwo/ogrzewnictwo? Część II Str. 3 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Perspektywa zarządzania bezpieczeństwem zaopatrzenia w ciepło Str. 15 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof PRz Bożena Babiarz
dr inż. Władysław Szymański
Transformacja energetyczna a Metodologia sporządzania charakterystyki energetycznej budynków Str. 20 » Zobacz streszczeniedr inż. Karol Bandurski
dr inż. Katarzyna Ratajczak
dr inż. Łukasz Amanowicz
Modernizacje układów pompowych kotłowni i ciepłowni o mocy 10-50 MWt WILO Str. 27 » Zobacz streszczenie
Wykorzystanie pomp ciepła w układzie pętli wodnej Str. 29 » Zobacz streszczeniedr inż. Paweł Kędzierski
Warsztaty Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych. Str. 32
XXV Forum Ciepłowników Polskich Str. 33
mgr inż Barbara Rubik
Forum Termomodernizacja 2021 Str. 38
dr inż. Maciej Robakiewicz
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.