Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 6/52/21

Wywiad z dr hab. inż. prof. PW Anną Bogdan Nowym Redaktorem Naczelnym czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja Str. 2
mgr inż Barbara Rubik
Influence of Source Temperature on Energy Efficiency and Characteristics of Compressor Heat Pumps. Part Str. 4 » See summarydr inż. Marian Rubik
Technical and Economic Comparison of Two Variants for Zoning the Central Heating System of a Tall Building Str. 9 » See summarymgr inż. Rafał Buczyński
Study on the Influence of Indoor Environment Elements in Operating Theatres on the Comfort of Surgeons and Medical Staff Str. 14 » See summarydr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
mgr inż. Anna Kłobukowska
Pompy ciepła w istniejących budynkach. Część III. Ekologiczna oraz ekonomiczna ocena eks-ploatacji pompy ciepła w istniejących budynkach Str. 20 » See summarydr inż. Marek Miara
District Heating and Gas Systems - a New Graduate-Level Specialization in Environmental Engineering at Warsaw University of Technology Str. 24 » See summarydr hab. inż.prof. PW Maciej Chaczykowski
Rynek HVAC w Polsce – gaz czy energia elektryczna? Bosch Termotechnika odpowiada na aktu-alne i przyszłe potrzeby rynku grzewczego w Polsce Str. 29
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej za miesiąc 05/2021 r. Str. 31
Dokument IEA „Net zero by 2050 Plan działania globalnego sektora energetycznego” Str. 34
Rzeszów sercem „Podkarpackiej Doliny Wodorowej” Str. 36
Umowa społeczna dla górnictwa podpisana Str. 37
Świeży powiew w programie „Czyste powietrze”. Str. 37
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.