Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 3/52/21

 
Opłacalność zastosowania pompy ciepła w układach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Str. 2 » Zobacz streszczenieinż. Karol Olszewski
dr inż. Blanka Jakubowska
Przegląd energooszczędnych rozwiązań instalacji ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody w budownictwie Str. 9 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
Zastosowanie BIM w projektowaniu instalacji ogrzewczych w oprogramowaniu z serii Audytor. Str. 15 » Zobacz streszczeniedr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński
Przegląd wymagań normatywnych dotyczących komfortu cieplnego chirurgów i personelu medycznego w salach operacyjnych Str. 22 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
inż. Dominika Ćwiklińska
Wybrane aspekty projektowania maszynowni chłodniczych i pomp ciepła z czynnikiem R-744. Str. 27 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
dr inż Piotr Ziętek
Konferencja Naukowo-Techniczna online „Klimatyzacja w obiektach szpitalnych” 26.03.2021 r Str. 32
EPEC inwestuje w wysokosprawną kogenerację – proekologiczny program inwestycyjny finansowany ze środków unijnych Str. 33
108% wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r. w ¬Polsce Str. 34
Obowiązkowa rejestracja urządzeń grzewczych Str. 37
Raport Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS za miesiąc 02/2021 r. Str. 38
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.