Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 12/51/20

 
 

 
Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom naszego czasopisma życzymy odporności, zdrowia, ciepłych, rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia i pomyślności w

realizacji planów w roku 2021.

Kolegium Redakcyjne

 

Europejski „zielony ład” na rynku ciepła i chłodu. Str. 2 » Zobacz streszczeniedr inż. Małgorzata Niestępska
Proces spalania paliw stałych Str. 7 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
Procesy inwestycyjne dotyczące energetyki odnawialnej Str. 10 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jakub Magnuszewski
dr hab. inż. prof PB Mariusz Adamski
Przegląd błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych w kontekście efektywności pracy systemu wentylacji i jakości dostarczanego powietrza. Str. 18 » Zobacz streszczeniemgr inż. Klaudia Zwolińska
mgr inż. Bernardetta Ryba
dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
Systemy filtracji powietrza. Część 1. Klimatyzacja Str. 25 » Zobacz streszczeniedr inż. Demis Pandelidis
mgr inż. Anna Pacak
Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych. Str. 31 » Zobacz streszczeniemgr inż. Marta Malec
dr Barbara Pietruszka
Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 1 Str. 34 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Książka. Wpływ polityki klimatycznej na rynek ciepła w Polsce. Regulacje i ich skutki ‒ Małgorzata Niestępska Str. 41
Nowe władze PZITS Str. 42 » Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.