Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 9/51/20

Applications of Absorption Heat Pumps in District Heating Str. 3 » See summarydr inż. Marcin Malicki
Analysis of Heat Transfer Process in Heat Exchanger Type Condenser Str. 8 » See summarydr inż. Blanka Jakubowska
Intensification of Heat Exchange Processes in Exchangers Used in Refrigeration Equipment and Heat Pumps. Part 3 Str. 15 » See summarydr inż. Marian Rubik
Heat Gains of a Passenger Car by Using an Example of Model Type 159A Str. 27 » See summarymgr inż. Jakub Magnuszewski
dr hab. inż. prof PB Mariusz Adamski
STULZ Serwerownie ‒ chłodzenie na miarę potrzeb Str. 36
Jaki jest wpływ Covid-19 na rynek pomp ciepła w Polsce? Str. 40
Państwa członkowskie uzgodniły nowy siedmioletni budżet Unii Europejskiej oraz fundusz naprawczy strat spowodowanych przez COVID-19 Str. 41
Komisja Europejska przedstawiła plany dotyczące systemu energetycznego przyszłości i czystego wodoru oraz powołała Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru Str. 43
Tanie i elastyczne ogniwa fotowoltaiczne pozwolą na budowę bardziej efektywnych energetycznie budynków Str. 44
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.