Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 2/51/20

Estimation of Heat Losses Through Transparent Partitions Based on Thermovision Tests Str. 3 » See summarymgr inż. Dagmara Kotrys Działak
dr inż. Katarzyna Stokowiec
mgr inż. Paweł Lesiak
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
Reliability and Durability of Refrigeration Installations and Heat Pumps. Part I Str. 8 » See summarydr inż. Marian Rubik
Evaluation of Air Cooler?s Operating Parameters Applied in Energy Effi-cient Air Conditioning Systems Str. 21 » See summarydr inż. Kazimierz Wojtas
Metody projektowania systemów oddymiania Str. 33
dr inż. Grzegorz Kubicki
Porozumienie o współdziałaniu Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa Str. 37
Urszula Kieller Zawisza
Lokalne sieci energetyczne mogą przyczynić się do dekarbonizacji ciepłownictwa i chłodnictwa w UE Str. 41
Program „Czyste Powietrze” – 50% wniosków w nowych budynkach dotyczy OZE Str. 42
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.