Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 1/51/20

Economical, Technical Problems of Steering and Control Systems on District Heating Network in Market Conditions Str. 3 » See summaryprof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
Transmission Tests of Window Glass of Various Thickness Str. 6 » See summarydr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
mgr inż. Paweł Lesiak
Unsealing (Depressurising) of Refrigeration Systems and Heat Pumps: Causes of Depressurisation, Location of Leaks, Repair and Methods for Damage Prevention Str. 11 » See summarydr inż. Marian Rubik
Audytor SET 7.1. Automatyczne tworzenie rysunku aksonometrycznego instalacji Str. 23
dr inż. Michał Strzeszewski
Żywicowanie wewnętrznej powierzchni ocynkowanych rur stalowych w instalacjach zimnej oraz ciepłej wody użytkowej jako metoda ich naprawy – studium przypadku ‒ na przykładzie renowacji instalacji w warszawskim Hotelu Polonia Palace Str. 28
mgr inż Piotr Nieckuła
Zrównoważone chłodzenia potrzebne od zaraz Str. 32
Badania rur oraz złączy preizolowanych w Laboratorium Badawczym Veolia Energia War-szawa wg znowelizowanych norm EN 253 oraz EN 4 Str. 33
mgr inż. Ewa Kręcielewska
Jubileusz 60-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Str. 36
dr inż. Tomasz Cholewa
Jubileusz 80-lecia dr inż. Mariana Rubika Str. 37
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.