Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 12/50/19

 

Nasze czasopismo istnieje na rynku wydawniczym 50 lat. Jest czasopismem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W wyniku „Konstytucji dla Nauki” wprowadzonej przez min. Jarosława Gowina musimy rozszerzyć profil czasopisma z naukowego na bardziej praktyczny.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przysyłanie do redakcji informacji związanych z działalnością Firm, jak np. jubileusze, konferencje itp. oraz artykułów technicznych, które poszerzą wiedzę naszych czytelników. 

 

 

 
Roczny spis treści 2019 » Zobacz streszczenie
Strategia działania przedsiębiorstw ciepłowniczych w warunkach konkurencji. Str. 443 » Zobacz streszczenieprof. Waldemar Kamrat
Termomodernizacja kaplicy klasztornej ‒ studium przypadku Str. 446 » Zobacz streszczeniemgr inż. Aneta Szymczuch
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
Matematyczne modelowanie współczynnika COP adsorpcyjnej pompy ciepła. Str. 451 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
dr inż Katarzyna Zwarycz-Makles
Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 3 Str. 457 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Ocena efektywności zatrzymywania wody w wybranych konstrukcjach żaluzji czerpni powietrza Str. 463 » Zobacz streszczeniedr inż. Michał Karch
dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
mgr inż. Joanna Halibart
inż. Jarosław Wiche
mgr inż. Izabela Takielak Skałka
Profesor Edward Szczechowiak, Naukowiec – Dydaktyk – Inżynier. Jubileusz LXX-lecia urodzin i XLVI-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i inżynierskiej Str. 468
dr hab. inż. prof. PP Mieczysław Porowski
XVI Konferencja Techniczna Str. 470
mgr inż Barbara Rubik
XV Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” Str. 472
mgr inż Barbara Rubik
Kongres PORT PC 2020 – Nowe standardy w technice grzewczej budynków. Str. 474
mgr inż Barbara Rubik
Brak kotłowni to nie problem – pompy ciepła od De Dietrich Str. 475
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.