Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 11/50/19

Uroczystości na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej » See summary
Europejski Konkurs Innowacji Społecznych na temat odpadów z tworzyw sztucznych Str. 402 » See summary
Operation Analysis of Local District Heating Sys tem by Using Low-Temperature Geo-thermal Heat Source for Cooling and Heating of Buildings Str. 403 » See summaryprof. dr hab. inż. Robert Sekret
dr inż. Anna Nitkiewicz
The Influence of Measurement Period on the Quantity of Parameters that Characterize the Thermal Needs of Buildings Str. 408 » See summarydr inż. Dorota Leciej-Pirczewska
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
Shaping the Indoor Environment in Public Buildings ? Can We Improve Nature? Str. 412 » See summarydr inż. Jerzy Sowa
Outdoor Air Quality and Heat Pumps. Part 2 Str. 419 » See summarydr inż. Marian Rubik
Oprogramowanie z serii Audytor. Nowy moduł importu i eksportu rysunków w formacie DWG Str. 431 » See summarymgr inż. Piotr Wereszczyński
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Jakub Pogocki
Jak uzyskać stałe oszczędności w użytkowaniu obiektów dzięki wykorzystaniu Demand Controlled Ventilation (wentylacji na żądanie) Str. 435
inz. Michał Cisowski
inż. Szymon Płonczyński
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych Str. 437 » See summarydr inż. Tomasz Cholewa
Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019 Str. 439 » See summary
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.