Reklama na górze

Numer czasopisma: 10/50/19

Stan dzisiejszego ciepłownictwa systemowego w aspekcie wyzwań, które przed nim stoją Str. 367 » Zobacz streszczeniedr inż. Małgorzata Niestępska
inż. Bogusław Regulski
Energia promieniowania słonecznego a budynek. Matematyczne modelowanie właściwości energetycznych przegrody przezroczystej w aspekcie dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego Str. 373 » Zobacz streszczeniemgr inż. Filip Pawlak
dr inż. Andrzej Górka
Badania przewodności cieplnej maty aerożelowej Porogel Medium Space-Loft w zakresie tempe-ratury do 200ºC Str. 380 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
mgr inż. Mateusz Zieliński
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
Targi RE-energy zakończone sukcesem Str. 383
Wpływ współczynnika przejmowania ciepła na grubość warstwy lodu na powierzchni wody (komunikat) Str. 384 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz - Popiel
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 1 Str. 386 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
XXIII Forum Ciepłowników Polskich. XXIII Polish District Heating Forum. Międzyzdroje, 15-18 września 2019 roku Str. 394
mgr inż Barbara Rubik
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Str. 399
mgr inż Barbara Rubik
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.