Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 9/50/2019

Efektywność przewodowego transportu paliw gazowych. Część 2. The Effectiveness of the Gaseous Fuels Pipeline Transport. Part 2 Str. 323 » Zobacz streszczeniemgr inż. Adam Kielak
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
Badania instalacji zgazowania paliw alternatywnych zintegrowanej z kotłem w lokalnej elektrociepłowni Str. 329 » Zobacz streszczeniedr inż. Izabella Maj
dr inż. Michał Polok
dr. hab. inż. prof. Pol. Śląskiej Piotr Ostrowski
Energia słoneczna a budynek. Modelowanie matematyczne parametrów promieniowania słonecznego padającego na przegrodę przezroczystą Str. 335 » Zobacz streszczeniemgr inż. Filip Pawlak
dr inż. Andrzej Górka
Zalecenia dotyczące eksportu modeli budynków do plików gbXML w programie Autodesk® Revit® na potrzeby obliczeń cieplnych budynków Str. 340 » Zobacz streszczeniemgr inż. Piotr Wereszczyński
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Krzysztof Kocot
System „wietrzenia” Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (obecnie Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach) Str. 349 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
dr inż. Katarzyna Stokowiec
Jarosław Machnicki
mgr inż. Dagmara Kotrys Działek
Porównawcza analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaków grawitacyjnych typu T oraz T-22 Str. 354 » Zobacz streszczeniemgr inż. Adam Deska
dr inż. Adam Rubnikowicz
Doświadczalne charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła ‒ Łukasz Amanowicz Str. 359
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Wiedza – Praktyka – Bezpieczeństwo – Energooszczędność Str. 364
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.