Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 9/50/2019

The Effectiveness of the Gaseous Fuels Pipeline Transport. Part 2 Str. 323 » See summarymgr inż. Adam Kielak
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
Tests of Alternative Fuels Gasification Installation Integrated with a Boiler in a Local Heat and Power Plant Str. 329 » See summarydr inż. Izabella Maj
dr inż. Michał Polok
dr. hab. inż. prof. Pol. Śląskiej Piotr Ostrowski
Solar Energy and the Building. Mathematical Modeling of Solar Radiation Parameters Reaching the Transparent Partition Str. 335 » See summarymgr inż. Filip Pawlak
dr inż. Andrzej Górka
Recommendations for the Export Of Building Models to Gbxml Files in Autodesk? Revit? for the Purpose of Thermal Calculations of Buildings Str. 340 » See summarymgr inż. Piotr Wereszczyński
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Krzysztof Kocot
Ventilating System in Physical Education and Military Training House Named After Marshall Józef Piłsudski (Presently Provincial Culture House In Kielce) Str. 349 » See summarydr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
dr inż. Katarzyna Stokowiec
Jarosław Machnicki
mgr inż. Dagmara Kotrys Działek
Comparative Analysis of the Aerodynamic Test Results of the Chimney Caps Type T and T22 Str. 354 » See summarymgr inż. Adam Deska
dr inż. Adam Rubnikowicz
Doświadczalne charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła ‒ Łukasz Amanowicz Str. 359
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Wiedza – Praktyka – Bezpieczeństwo – Energooszczędność Str. 364
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.