Numer czasopisma: 8/50/2019

SOZE? Innovative System That Uses Artificial Intelligence for Control and Heat Management in Buildings Str. 283 » See summaryprof. dr hab. inż. Witold Chmielnicki
mgr inż. Eryk A. Chmielnicki
Geographical Information Systems - GIS used in the Polish Heat Supply Companies Str. 295 » See summarydr inż. Olgierd Niemyjski
The Effectiveness of the Gaseous Fuels Pipeline Transport. Part 1 Str. 300 » See summaryprof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
mgr inż. Adam Kielak
Laboratorium badawcze ‒ Veolia Energia Warszawa Str. 305
mgr inż. Iwona Mazurkiewicz
mgr inż. Ewa Kręcielewska
Nowe pompy Wilo-Stratos MAXO – doświadczenia eksploatacyjne Str. 307
Dobór systemów różnicowania ciśnienia z wykorzystaniem programu PRESSAIR Str. 309
Energy Optimal Control of the Air-Conditioning System with Recirculation Module and Rotary Heat Regenerator for a Clean Room Str. 310 » See summarymgr inż. Monika Maćkowiak
dr hab. inż. prof. PP Mieczysław Porowski
Studia podyplomowe w 2019 r.: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Str. 318 » See summary
Podręcznik pt. „Ciepłownictwo. Projektowanie kotłowni i ciepłowni” ‒ Zbigniew Bagieński, Łukasz Amanowicz Str. 319
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych. Wiedza – Praktyka – Bezpieczeństwo – Energooszczędność Str. 320
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.