Numer czasopisma: 4/50/2019

 
Współpraca międzynarodowa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Jubileusz 100 lat PZITS
Zapotrzebowanie na energię szpitali i basenów w Polsce Str. 123 » Zobacz streszczeniemgr inż. Damian Komar
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Badania wytrzymałości zmęczeniowej systemów instalacyjnych. Str. 128 » Zobacz streszczenieProf. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
dr inż. Adam Rubnikowicz
Zastosowanie termografii do oceny energetycznej budynków Str. 136 » Zobacz streszczeniedr inż. Paweł Kędzierski
mgr inż. Marcin Szumski
Warsztaty pracy projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i sieci sanitarnych Str. 141
Symulacja pracy płaskiego kolektora słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach polskich za pomocą programu TRNSYS Str. 142 » Zobacz streszczeniemgr inż. Maria Teresa Małek
Układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach energetycznie efektywnych Str. 149 » Zobacz streszczenieprof. Edward Szczechowiak
Wentylacja autobusu i jej wpływ na warstwę przyścienną opływającego powietrza zewnętrznego Str. 159 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Mariusz Adamski
inż. Oleksandr Dovbush
prof. nadzw.dr hab inż. Orest Voznyak
prof. nadzw. dr hab inż. Peter Kapalo
Dwupaliwowe elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe. Efektywność energetyczna i ekonomiczna ‒ Ryszard Bartnik, Waldemar Skomudek, Zbigniew Buryn, Anna Hnydiuk-Stefan . Str. 162 » Zobacz streszczenie
Powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz na potrzeby biznesu, nauki oraz polskiej gospodarki Str. 163
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.