Numer czasopisma: 2/50/2019

Współczynnik wykorzystania mocy umownej kotłowni gazowej jako podstawa do jej diagnostyki Str. 43 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogdan Nowak
dr inż. Grzegorz Bartnicki
Nowe normy serii PN-EN ISO 52000 a miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia w budynkach mieszkalnych Str. 50 » Zobacz streszczeniedr inż. Piotr Michalak
Badania eksperymentalne zmian stężenia CO, NOx i PM w spalinach podczas spalania peletu drzewnego z nasionami pszenicy Str. 56 » Zobacz streszczenieinż. Wojciech Judt
dr inż. Rafał Urbaniak
mgr inż. Bartosz Ciupek
Obliczenia cieplne parowaczy typu „sopel lodu”. Str. 62 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
Wybór scenariuszy pożarowych do symulacji CFD instalacji wentylacji oddymiających bazujących na ilościowej analizie ryzyka. Str. 67 » Zobacz streszczeniedr inż. Mariusz Pecio
mgr inż. Andrzej Krauze
dr inż. Adam Krasuski
dr inż. Przemysław Kubica
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową Str. 75 » Zobacz streszczenie
Nowa ulga termomodernizacyjna Str. 76
Czyste Powietrze. Program priorytetowy „Czyste powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko Str. 76
PORT PC wyróżnione za działania w kierunku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez UN Global Compact Poland Str. 78
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.