Numer czasopisma: 12/49/2018

 

Wszystkim Czytelnikom, Autorom,

Reklamodawcom,

Współpracownikom i  Przyjaciołom

życzymy aby Nowy 2019 Rok  upłynął Państwu

w dobrym zdrowiu i przyniósł tyle szczęścia, ile potrzeba do tego,

 aby wszystkie podjęte działania

zakończyły się sukcesem.

Kolegium redakcyjne czasopisma

 „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

 

Nowoczesne zarządzanie siecią ciepłowniczą Str. 479 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
mgr inż. Bartosz Kajak
mgr inż. Dawid Blanco
Numeryczne modelowanie konstrukcji wodnych kotłów grzewczych małej mocy opalanych paliwem stałym Str. 486 » Zobacz streszczeniedr inż. Krzysztof Wacławiak
dr inż. Maciej Rozpondek
Zastosowanie oprogramowania LBX do monitoringu i sterowania rozproszonymi systemami grzewczymi i chłodniczymi Str. 494 » Zobacz streszczeniedr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Tomasz Bakoń
Zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynków w procesie ograniczania zanieczyszczenia powietrza Str. 499 » Zobacz streszczeniedr inż. Anna Lis
dr hab. inż. prof. Politechniki Częstochowskiej Piotr Lis
Wpływ kąta nachylenia i czasu jego regulacji na nasłonecznienie kolektora lub panelu fotowoltaicznego Str. 506 » Zobacz streszczeniedr inż. Dominik Kryzia
dr inż. Małgorzata Olek
mgr inż. Monika Pepłowska
mgr inż. Piotr Olczak
Analiza zapotrzebowania na energię użytkową przy zmianach wymaganej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych Str. 510 » Zobacz streszczeniedr inż. Beata Sadowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
Polskie rozwiązania prawne w sprawie rozliczania kosztów ogrzewania indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach wielolokalowych Str. 514 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
Optymalizacja konstrukcji palnika retortowego w aspekcie obniżenia emisji substancji szkodliwych Str. 519 » Zobacz streszczeniemgr inż. Bartosz Ciupek
dr inż. Rafał Urbaniak
Poprawa dynamicznych charakterystyk małych termoelektrycznych schładzaczy i podgrzewaczy napojów Str. 525 » Zobacz streszczenieprof. dr hab inż. Sergiy Filin
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.