Numer czasopisma: 11/49/2018

Nowoczesny system ciepłowniczy MPEC S.A. w Krakowie Str. 426 » Zobacz streszczeniemgr inż. Mirosław Wróblewski
Możliwość regulacji sieci i węzłów ciepłowniczych za pomocą turbiny wodnej na przykładzie MPEC S.A. Kraków Str. 430 » Zobacz streszczeniemgr inż. Marek Mazurek
mgr inż. Mariusz Piękoś
System monitoringu w MPEC S.A. Str. 436 » Zobacz streszczeniemgr inż. Robert Wiśniewski
Wpływ wykorzystania parafiny w kolektorze próżniowo-rurowym na uzysk ciepła z energii promieniowania słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej Str. 444 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Robert Sekret
mgr inż. Przemysław Starzec
dr inż. Piotr Feliński
Analiza opłacalności stosowania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w budynkach jednorodzinnych Str. 450 » Zobacz streszczeniedr inż. Jarosałw Müller
mgr inż. Dawid Wdowiak
Środowiskowe aspekty wypalania łupków przywęglowych – emisja produktów gazowych. Str. 455 » Zobacz streszczeniedr inż. Jan Wrona
dr hab. inż prof. PK Jerzy Baron
dr inż. Małgorzata Olek
prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer
dr hab. inż prof. PK Witold Żukowski
Możliwości i efekty zastosowania pompy ciepła w oczyszczalni ścieków komunalnych ‒ studium przypadku. Str. 459 » Zobacz streszczeniedr inż. Kazimierz Wojtas
Symulacja obliczeniowa mikroklimatu w klimatyzowanych budynkach zabytkowych na przykładzie Sukiennic. Str. 466 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Jan Radoń
dr inż.. Aleksandra Gryc
dr inż. Agnieszka Sadłowska Sałęga
Studium Podyplomowe ‒ Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych Str. 474
dr inż. Joanna Studencka
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.