Numer czasopisma: 10/49/2018

Impact of the Potential of Geothermal Energy on the Choice of the Optimal Solution for a Geother-mal Heating Plant Str. 387 » See summarydr inż. Joanna Studencka
Comparison Analysis of Work of Flat and Vacuum Solar Collectors Str. 390 » See summarydr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Anna Kozikowska
dr inż. Tomasz Bakoń
Heat Exchange on Low Temperature Heating Surfaces Str. 395 » See summarydr inż. Ewa Pelińska Olko
Patrycja Kołodziejczyk
dr inż. Przemysław Błasiak
The Dependence of the Seasonal Demand Indicator for Usable Energy of a Single-Family Residen-tial Building on the Parameters and Orientation of Windows Str. 400 » See summarydr inż. Adam Święcicki
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
. Influence of the Control of Electronic Expansion Valve and Compressor Efficiency on Operation Pa-rameters of the Air-To-Water Heat Pump Str. 404 » See summarydr inż. Piotr Ziętek
prof dr hab inż. Piotr Tatiewski
dr inż. Piotr Marusak
mgr inż Michał Szumski
dr inż. Marian Rubik
dr inż. Maciej Szumski
dr hab. inż.prof. PW Maciej Ławryńczuk
REHVA Student Competition Str. 411
Kinds of Smoke and Heat Control Systems for Multi-Space Covered Car Parks ? case study Str. 412 » See summarymgr inż. Aleksandra Pelc
dr inż. Andrzej Skrzyniowski
dr inż. Dorota Skrzyniowska
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych Str. 419
XXII Forum Ciepłowników Polskich Str. 420

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.