Numer czasopisma: 8/49/2018

 

 


                                                 PATRONAT MEDIALNY 

                                XXII FORUM CIEPŁOWNIKÓW POLSKICH

9-12 września 2018 r.

MIĘDZYZDROJE

Szczegółowe informacje: www.fcp.org.pl 

 

XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

WENTYLACJA – KLIMATYZACJA OGRZEWNICTWO – ŚRODOWISKO

w Krynicy – Zdroju    14-16 XI 2018

KONTAKT PZITS Oddział w Krakowie tel.12 422-26-98.

www.pzits.krakow.pl

e-mail:   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Selected Problems for Analysis of Heat Networks Costs Str. 291 » See summarymgr inż. Tomasz Gawroński
prof. Waldemar Kamrat
Controller with Artificial Intelligence for District Heating Str. 294 » See summarymgr inż. Eryk A. Chmielnicki
prof. dr hab. inż. Witold Chmielnicki
Analysis of District Heating System Cooperation with Selected Local RES Sources Str. 305 » See summarydr inż. Adam Smyk
mgr inż. Damian Komar
mgr inż. Tomasz Boczek
Terms and Definitions Related to the Set of Polish / European Standards Regarding the Prein-sulated Pipe System for District Heating Str. 315 » See summarymgr inż. Ireneusz Iwko
Hybrydowy układ chłodniczy integrujący sieć elektroenergetyczną z siecią ciepłowniczą Str. 327 » See summarydr inż. Marcin Malicki
dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
The Influence of Turbulization of Exhaust Gases on Lowering Dust Emis-sions and Improvement of Thermal Efficiency of Pellet Boiler Str. 333 » See summarymgr inż. Bartosz Ciupek
Jubileusz XLV pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Haliny Koczyk Str. 339
dr inż. Małgorzata Basińska
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.