Numer czasopisma: 6/49/2018

Using PLC Coder Toolbox to Implementation Advanced Control Algorithms in Hybrid Systems Str. 211 » See summary dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab inż. Paweł Obstawski
Analysis of Heat Transfer Through The Curtain Wall with the Window Str. 218 » See summarymgr inż. Joanna Borowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB. Part 1. Choice of the Indoor Environmental Quality Sub-Component Models Str. 223 » See summaryprof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Kostyrko
dr inż. Michał Piasecki
Determination of Air Flow Rate Through a Window Str. 233 » See summarydr inż. Andrzej Gajewski
dr inż. Katarzyna Gładyszewska Fiedoruk
dr inż. Tomasz Janusz Teleszewski
Indoor Air Quality Problems Inmulti-Family Buildings Str. 237 » See summarymgr inż. Magdalena Stolarska
Kompaktowy węzeł cieplny DSA HO-ME Str. 241
Instalacje 2018. Międzynarodowe Targi Instalacyjne. Podsumowanie Str. 242
Clima 2019- REHVA Str. 243
Warsztaty PZITS 2019 Str. 243
Oprogramowanie wspomagające projektowanie HVAC-Belimo Str. 244
Środowiska techniczne w budowie Niepodległej Str. 248

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.