Numer czasopisma: 6/49/2018

Zastosowanie biblioteki PCL Coder do implementacji zaawansowanych algorytmów regulacji w hybrydowych systemach energetycznych Str. 211 » Zobacz streszczenie dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab inż. Paweł Obstawski
Analiza przenikania ciepła przez ścianę osłonową z oknem Str. 218 » Zobacz streszczeniemgr inż. Joanna Borowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
Model do obliczania wskaźnika Jakości Środowiska Wewnętrznego IEQ opracowany w ITB. Część 1. Dobór modeli procesów wpływających na IEQ Str. 223 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Kostyrko
dr inż. Michał Piasecki
Wyznaczanie strumienia powietrza przepływającego przez okno Str. 233 » Zobacz streszczeniedr inż. Andrzej Gajewski
dr inż. Katarzyna Gładyszewska Fiedoruk
dr inż. Tomasz Janusz Teleszewski
Problemy zanieczyszczenia powietrza w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Str. 237 » Zobacz streszczeniemgr inż. Magdalena Stolarska
Kompaktowy węzeł cieplny DSA HO-ME Str. 241
Instalacje 2018. Międzynarodowe Targi Instalacyjne. Podsumowanie Str. 242
Clima 2019- REHVA Str. 243
Warsztaty PZITS 2019 Str. 243
Oprogramowanie wspomagające projektowanie HVAC-Belimo Str. 244
Środowiska techniczne w budowie Niepodległej Str. 248
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.