Numer czasopisma: 5/49/2018

REHVA Annual Meeting » See summarydr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
Wykorzystanie ciepła odpadowego do ograniczenia strat ciepła dachów pneumatycznych stosowanych w biogazowniach Str. 167 » See summaryprof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
dr inż. Tomasz Janusz Teleszewski
Analytical and Measuring Method of Calculation of Consumption Energy Use for Space Heating in a Multi-Apartmenst Buildings Str. 171 » See summarydr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
The Operation of Smoke Extraction Systems With Variable Air Supply in Staircases ? in-Situ Test Str. 176 » See summarymgr inż. Izabela Tekielak-Skałka
dr inż. Grzegorz Kubicki
Temperature Efficiency of the Heat Recovery in an Air-Handling Unit with a Rotary Heat Ex-changer Str. 183 » See summarydr inż. Piotr Michalak
dr Stanisław Grygierczyk
Mixtures of CO2 And HFC?s in a Subcritical Cycles Str. 188 » See summarymgr inż. Michał Sobieraj
Surface Heating And Cooling Str. 196 » See summarymgr inż. Grzegorz Ojczyk
V edycja konferencji „Kliwent Event” Str. 202 » See summary
Mgr inż. Tomasz Kuplicki nestor polskiego ciepłownictwa ukończył 90 lat Str. 203
Konferencja -Termomodernizacja Str. 206 » See summary
Spotkanie Głównej Sekcji COWiIA PZITS Str. 208 » See summary

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.