Numer czasopisma: 5/49/2018

REHVA Annual Meeting » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
Wykorzystanie ciepła odpadowego do ograniczenia strat ciepła dachów pneumatycznych stosowanych w biogazowniach Str. 167 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
dr inż. Tomasz Janusz Teleszewski
Analityczno-pomiarowy sposób obliczania zużycia energii na potrzeby ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Str. 171 » Zobacz streszczeniedr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
Funkcjonowanie systemów oddymiania klatek schodowych wspomaganych zmiennym nawiewem powietrza – wyniki badań in-situ. Str. 176 » Zobacz streszczeniemgr inż. Izabela Tekielak-Skałka
dr inż. Grzegorz Kubicki
Temperaturowa sprawność odzyskiwania ciepła centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym Str. 183 » Zobacz streszczeniedr inż. Piotr Michalak
dr Stanisław Grygierczyk
Mieszaniny CO2 i syntetycznych czynników chłodniczych HFC w obiegach podkrytycznych Str. 188 » Zobacz streszczeniemgr inż. Michał Sobieraj
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Str. 196 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
V edycja konferencji „Kliwent Event” Str. 202 » Zobacz streszczenie
Mgr inż. Tomasz Kuplicki nestor polskiego ciepłownictwa ukończył 90 lat Str. 203
Konferencja -Termomodernizacja Str. 206 » Zobacz streszczenie
Spotkanie Głównej Sekcji COWiIA PZITS Str. 208 » Zobacz streszczenie

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.