Numer czasopisma: 3/49/2018

Heat from District Heating Network as an Element of Cross-Border Polish-German Co-operation Str. 83 » See summarydr inż Małgorzata Kwestarz
Emission of Carbon Monoxide and Nitrogen Oxides From a Low Power Boiler Depending on the Coal Fuel Used Str. 90 » See summarydr inż. hab. prof. PP Jarosław Bartoszewicz
mgr inż. Bartosz Ciupek
dr inż. Rafał Urbaniak
Method of Determining the Energy Exchanged by Neighboring Premises in a Multi-Family Building Str. 95 » See summarydr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
Influence of Rib Thickness on the Temperature Values of the Plate Surface in Underfloor Heating Str. 103 » See summaryprof. Grzegorz H. Sabiniak
dr inż. Karolina Wiśnik
The Impact of Assumptions on the Calculation of the Heat Supply System Efficiency on the Example of z Group of Multi-Family Buildings sith Gas Boiler Room Str. 107 » See summarydr inż. Bogdan Nowak
dr inż. Grzegorz Bartnicki
Carbon Dioxide Concentration in Indoor Air in a Lecture Hall - A Case Study Str. 114 » See summarydr inż. Dorota Anna Krawczyk
Thermal Calculations of Inverted Roofs in the Context of Building Code Str. 118 » See summarymgr inż. Sławomir Łach
dr inż. Michał Strzeszewski
XXIV Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera Str. 123
Janusz M. Kowalski
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.