Numer czasopisma: 3/49/2018

Ciepło systemowe elementem transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej. Str. 83 » Zobacz streszczeniedr inż Małgorzata Kwestarz
Emisja tlenku węgla i tlenków azotu z kotła małej mocy w zależności od zastosowanego paliwa węglowego Str. 90 » Zobacz streszczeniedr inż. hab. prof. PP Jarosław Bartoszewicz
mgr inż. Bartosz Ciupek
dr inż. Rafał Urbaniak
Metoda wyznaczania ilości ciepła wymienianego przez sąsiednie lokale w budynku wielorodzinnym Str. 95 » Zobacz streszczeniedr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
Wpływ grubości żeber na wartości temperatury na powierzchni płyty w ogrzewaniu podłogowym Str. 103 » Zobacz streszczenieprof. Grzegorz H. Sabiniak
dr inż. Karolina Wiśnik
Wpływ założeń na sprawność systemu zaopatrzenia w ciepło na przykładzie grupy budynków wielorodzinnych ze wspólną kotłownią gazową. Str. 107 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogdan Nowak
dr inż. Grzegorz Bartnicki
Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym w sali wykładowej ‒ studium przypadku Str. 114 » Zobacz streszczeniedr inż. Dorota Anna Krawczyk
Obliczenia cieplne dachów o odwróconej konstrukcji w kontekście przepisów techniczno-budowlanych Str. 118 » Zobacz streszczeniemgr inż. Sławomir Łach
dr inż. Michał Strzeszewski
XXIV Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera Str. 123
Janusz M. Kowalski
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.