Numer czasopisma: 2/49/2018

Impact of Chilled Water Production from Network Heat on Power and District Heating Sectors in Poland Str. 43 » See summarydr inż. Marcin Malicki
dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
Application of Negative Selection and Genetic Algorithms for the Protection of the Heat Source Control Process Str. 49 » See summarymgr inż. Jacek Marciniak
Heat Losses in Main Pipes of Ground Heat Exchangers Str. 56 » See summaryProf. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
dr inż. Tomasz Adamiak
mgr inż. Wiktoria Kunikowska
KSIĄŻKA -Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej ─ Jan Górzyński Str. 60
The Heat Pump Using Thermal Waters for the Needs of a District Heating System Str. 61 » See summarydr inż. Piotr Kubski
Multi-Wing Windows in Residential Buildings and its Thermal Properties Str. 66 » See summarymgr inż. Joanna Borowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
CFD Modeling and Aerodynamic Testing of An Exhaust Grille Used as an Air Terminal Device Str. 71 » See summarydr inż. Jarosław Muller
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
Hydraulic Balancing of the Plant. Part V? Pressure Independent Balancing Control Valve in Industrial Design Str. 76 » See summarymgr inż. Grzegorz Ojczyk
Mistrz Techniki NOT 2016/2017 Str. 80 » See summary Janusz M. Kowalski

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.