Numer czasopisma: 1/49/2018

Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu Muhlbauera Str. 3 » Zobacz streszczeniedr inż Małgorzata Kwestarz
Izolacja cieplna ogrzewania usytuowanego w podłodze na gruncie Str. 10 » Zobacz streszczeniedr inż. Anna Justyna Werner-Juszczuk
Wpływ lokalizacji grzejnika na komfort cieplny w pomieszczeniu z nawietrzakiem okiennym Str. 15 » Zobacz streszczeniedr inż. Agnieszka Lechowska
dr inż. Dorota Machowska
Analiza równań opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu Str. 20 » Zobacz streszczeniedr inz. Ilona Rzeźnik
prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz - Popiel
dr inż. Wojciech Rzeźnik
Wpływ kąta pochylenia ramion bocznych (zwichrowania) na charakterystykę nasady kominowej typu H Str. 26 » Zobacz streszczeniemgr inż. Adam Deska
dr inż. Tomasz Adamiak
Wyniki z pomiarów spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy Str. 31 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
Audytor C.O. 6.0 Pro. Import podkładów budowlanych z programu Autodesk® Revit®─ Str. 37
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Krzysztof Kocot
mgr inż. Piotr Wereszczyński

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.