Numer czasopisma: 12/48/2017

Roczny spis treści
Energy Balance of Incineration Plant for Municipal Solid Waste in Bialystok Str. 491 » See summaryinż. Joanna Kietlińska
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
Operational Analysis for Passive House in Aspect of Climate Comfort and Energy Demand Str. 497 » See summaryprof. Edward Szczechowiak
mgr inż. Joanna Sinacka
An Effect of Flow Non-Uniformity on Thermal Performance of Multi-Pipe Earth-To-Air Heat Ex-changers Str. 505 » See summaryprof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
dr inż. Łukasz Amanowicz
Simulation Analysis of the Risk of Water Vapor Condensation on the Walls of Ventilation Ducts Leading of Air From The Heat Pump for Domestic Hot Water Str. 511 » See summarydr inż. Joanna Rucińska
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
A Diagnosis of the Indoor Conditions in Patient Rooms in Polish Hospitals Str. 517 » See summarydr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
mgr inż. Piotr Uścinowicz
The Influence of the Change in the Direction and Speed of Wind on the Characteristic of H-Type Chimney Cap Str. 522 » See summarymgr inż. Adam Deska
dr inż. Tomasz Adamiak
Nowe Stanowisko dydaktyczne w Laboratorium Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Str. 525
dr inż Piotr Ziętek
Hydraulic Balancing of the Plant. Part IV- Pressure Independent Balancing Control Valv Str. 526 » See summarymgr inż. Grzegorz Ojczyk
Seminarium SCHAKO PREZENTACJE 2017 ‒ Str. 530
dr inż. Marian Rubik
Inżynierowie świętowali wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej PW Mazowiecki Dzień Budowla-nych i Jubileusz XV-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Str. 532
VI Kongres PORT PC o zmianach w technologii grzewczej w Europie Str. 535

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.