Numer czasopisma: 11/48/2017

Application of GIS to District Heating Systems Menagemen Str. 443 » See summarydr inż. Łukasz Kotyński
dr inż Małgorzata Kwestarz
Impact of the Amplification Factor of The Radiator Thermoregulator Thermostatic Head on the Temperature Fluctuations in the Room. Part III Str. 449 » See summarydr inż. Damian Muniak
Measuring Errors of Heat Cost Allocators Str. 455 » See summarydr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
Debata: Komfort, Budynek, Energia Str. 457
Impact of Selected Parameters Of The Control System For The Work Of The VAV Air Conditioning Str. 458 » See summarymgr inż. Adrian Baranowski
prof. nzw dr hab. inż. Bernard Zawada
Statistic Models of Cooling Capacity in the Refrigerator TS-350. Part II Str. 465 » See summaryprof. dr hab. inż. Bernard Nowak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
Suitability Control of Glycolic Antifreeze Coolants Applied in Industrial Installations Str. 469 » See summaryinż. Dawid Kapica
mgr Halina Gielo Klepacz
dr inż. Jarosław Sarnecki
Combustion of Wood Pellet in Low-Power Single-Fuel Boiler Str. 472 » See summarymgr inż. Grzegorz Ojczyk
prof. dr hab. inż. Wiesław Zima
PN-EN 12831-1:2017-08 Standard. Key Changes in the Methodology of Building Design Heat Load Calculations Str. 478 » See summarydr inż. Michał Strzeszewski
XXI Forum Ciepłowników Polskich Str. 482
mgr inż Barbara Rubik
100-lecie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Str. 486
Zbigniew Henryk Werbanowski ‒ 15.7.1938-22.9.2017 Str. 488

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.