Numer czasopisma: 10/48/2017

Analysis of the Operation of Accumulation Heat Exchanger as an Auxiliary Part of a Heating System With the Stove Str. 395 » See summary Sylwia Nabożna
Marta Markuś
dr hab. inż. prof. nzw Mariusz Filipowicz
Maciej Żołądek
mgr inż. Krzysztof Sornek
Aleksandra Boroń
Properties and Recycling Methods of Polymer Plastics Used in Heating Sys-tems Str. 399 » See summarymgr inż. Emilia Włodarczyk
prof dr hab. inż. Henryk Sabiniak
Dynamics of Common Use Electric Heating Elements Str. 403 » See summarydr inż. Sebastian Chamera
Impact of the Amplification Factor of the Radiator Thermoregulator Thermo-static Head on the Temperature Fluctuations in the Room. Part II Str. 407 » See summarydr inż. Damian Muniak
Energy-Efficient Windows Design for Detached House Str. 412 » See summarydr inż. Krzysztof Grygierek
dr inż. Joanna Ferdyn Grygierek
Radiator Temperature Field and Recorded Heat Str. 418 » See summarydr hab. inż. Mariusz Adamski
Air Recirculation in the Room Including an Internal Source of CO2 Emission Str. 423 » See summarydr inż. Bogusław Ptaszyński
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
dr inż. Zbigniew Kuczera
Experimental Studies of the Cooling Capacity of the Refrigerator TS-350. Part I Str. 428 » See summaryprof. dr hab. inż. Bernard Nowak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
Application of Bacnet Network in Integrated Control of Ventilation, Air Conditioning and District Heating Systems Str. 434 » See summarymgr inż. Tomasz Simiński
mgr inż. Ryszard Dworzecki
mgr inż. Karol Wdowikowski

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.