Numer czasopisma: 10/48/2017

Analiza pracy wymiennika akumulacyjnego jako elementu wspomagającego system grzewczy z kominkiem Str. 395 » Zobacz streszczenie Sylwia Nabożna
Marta Markuś
dr hab. inż. prof. nzw Mariusz Filipowicz
Maciej Żołądek
mgr inż. Krzysztof Sornek
Aleksandra Boroń
Właściwości i recykling tworzyw sztucznych stosowanych w instalacji grzewczych. Str. 399 » Zobacz streszczeniemgr inż. Emilia Włodarczyk
prof dr hab. inż. Henryk Sabiniak
Dynamika elektrycznych elementów grzejnych powszechnego użytku Str. 403 » Zobacz streszczeniedr inż. Sebastian Chamera
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termore-gulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeni Str. 407 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Efektywne energetycznie projektowanie okien w budynku jednorodzinnym Str. 412 » Zobacz streszczeniedr inż. Krzysztof Grygierek
dr inż. Joanna Ferdyn Grygierek
Pole temperatury powierzchni grzejnika a wskazania podzielnika kosztów. Str. 418 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Mariusz Adamski
Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2 Str. 423 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogusław Ptaszyński
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
dr inż. Zbigniew Kuczera
Badania eksperymentalne mocy chłodniczej chłodziarki TS-350. Część I. Str. 428 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Bernard Nowak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Rafał Łuczak
Wykorzystywanie sieci BACnet w zintegrowanych układach sterowania systemami wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa Str. 434 » Zobacz streszczeniemgr inż. Tomasz Simiński
mgr inż. Ryszard Dworzecki
mgr inż. Karol Wdowikowski

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.