Numer czasopisma: 9/48/2017

The Analysis of Water Quality in Heating Systems Str. 355 » See summarymgr inż. Emilia Włodarczyk
Prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
Impact of the Amplification Factor of the Radiator Thermoregulator Thermostatic Head on ohe Temperature Fluctuations in the Room. Part I Str. 359 » See summarydr inż. Damian Muniak
Applying of Dynamic Mechanical Analysis for Testing of Epoxy Resins Used in Aviation Technology Str. 365 » See summarydr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
mgr inż. Kamil Prusak
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
The Impact of Drying Temperature on Water Sorption Depending on the Type of Wood Biomass Str. 370 » See summarydr inż. Mariusz Sojak
inż Robert Murakowski
dr inż. Szymon Głowacki
mgr inż. Weronika Tulej
Literature Review on Flow Characteristics of Multi-Hole Orifices Str. 374 » See summarymgr inż. Edward Krzemiński
prof. dr hab. inż. Marian Trela
mgr inż. MIchał Rudnicki
dr inż. Roman Kwidzyński
The Application of Laser Particle Sizer for Measurement of Dust Graining, Kept in Air Filters of Power Generators Str. 380 » See summarydr inż. Bogdan Derbiszewski
dr hab. inż. Karol Prałat
inż. Małgorzata Herbik
Patients? Subjective Assessment of Indoor Environment in Rooms. Part II Str. 386 » See summarydr nauk techn. Tomasz Mikulski
mgr inż. Piotr Uścinowicz
inż. Patrycja Kociszewska
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
Jak skutecznie rozwiązać problem smogu? Str. 390
XXV lat działalności Fundacji Poszanowania Energii Str. 391
dr inż. Maciej Robakiewicz

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.