Numer czasopisma: 9/48/2017

Badania jakości wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczych Str. 355 » Zobacz streszczeniemgr inż. Emilia Włodarczyk
Prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu Str. 359 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Zastosowanie dynamicznej analizy mechanicznej do badań żywic epoksydowych stosowanych w lotnictwie Str. 365 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
mgr inż. Kamil Prusak
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
Wpływ temperatury suszenia na sorpcję wilgoci w zależności od rodzaju biomasy drzewnej Str. 370 » Zobacz streszczeniedr inż. Mariusz Sojak
inż Robert Murakowski
dr inż. Szymon Głowacki
mgr inż. Weronika Tulej
Przegląd badań dotyczących charakterystyk przepływowych kryz wielootworowych Str. 374 » Zobacz streszczeniemgr inż. Edward Krzemiński
prof. dr hab. inż. Marian Trela
mgr inż. MIchał Rudnicki
dr inż. Roman Kwidzyński
Zastosowanie laserowego miernika cząstek do pomiaru rozkładu wielkości uziarnienia pyłów, zatrzymanych na filtrach powietrza generatorów prądu Str. 380 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogdan Derbiszewski
dr hab. inż. Karol Prałat
inż. Małgorzata Herbik
Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część II Str. 386 » Zobacz streszczeniedr nauk techn. Tomasz Mikulski
mgr inż. Piotr Uścinowicz
inż. Patrycja Kociszewska
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
Jak skutecznie rozwiązać problem smogu? Str. 390
XXV lat działalności Fundacji Poszanowania Energii Str. 391
dr inż. Maciej Robakiewicz

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.