Numer czasopisma: 8/48/2017

The Modeling of Temperature Distribution and Heat Losses in the Geothermal Pipeline Bańska PGP-3 Str. 311 » See summarydr inż. Joanna Studencka
The Analysis of Operational Costs for Selected Heat Sources for Domestic Hot Water (DHW) Beyond the Heating Season Str. 315 » See summarymgr inż. Anna Drabik
mgr inż. Bartłomiej Ciapała
mgr inż. Grzegorz Pełka
mgr inż. Wojciech Luboń
Attempt to Use Additives Increasing Ash Melting Point While Firing Agricultural Biomass Pellets in Order to Avoid Slag Production in the Furnace Str. 320 » See summaryprof. Edward Szczechowiak
mgr inż. Kamila Rolirad
mgr inż. Katarzyna Pałaszyńska
dr inż. Marek Juszczak
mgr inż. Michał Janicki
Requirements for Water Used in Inner and District Heating Systems Str. 327 » See summarymgr inż. Emilia Włodarczyk
Prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
Cost-Effective Use of the Rack in a Solar Installation - Case Study Str. 331 » See summarydr inż. Dominik Kryzia
dr inż. Małgorzata Olek
mgr inż. Piotr Olczak
Patients Subjective Assessment of Indoor Environment in Rooms. Part I Str. 335 » See summarydr nauk techn. Tomasz Mikulski
mgr inż. Piotr Uścinowicz
inż. Patrycja Kociszewska
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
Operation of Natural Ventilation in the Opinion of Residents Str. 340 » See summarydr inż. Szymon Firląg
mgr inż. Artur Miszczuk
Hydraulic Balancing of the Plant. Part III - Flow Controls Str. 345 » See summarymgr inż. Grzegorz Ojczyk
Specialized Self-Adhesive Tapes for Mounting Technical Insulation -Types, Properties and Applications Str. 350 » See summarymgr inż. Henryk Rogoziński
mgr inż Karolina Mozelewska
Szczyt REHVA w Brukseli, 14 listopada 2017 r Str. 390 » See summary

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.